Szkolenie "21 czynników sukcesu"

Komunikacja

  1. Zadawanie pytań
  2. Aktywne słuchanie
  3. Sprawność językowa

Osobowość

  1. Budowanie zaufania
  2. Inteligencja emocjonalna
  3. Dlaczego ja?

Motywacja

  1. Zabójcy sukcesu
  2. „Jestem…” zamiast „będę…”
  3. W grupie biegniesz szybciej

 

„Jesteśmy tym, co robimy, a nie tym co mówimy, że zrobimy!”